Poradenské centrum MENDELU nabízí:

Psychologické poradenství – přednostně těm, kteří jsou postižení situací na Ukrajině. Poradenství probíhá v češtině i angličtině, osobně nebo online.

Je nutné se registrovat zde:

Sbírky občanské iniciativy Brno pro Ukrajinu
Studenti MENDELU se aktivně podílejí na sbírkách v rámci Brno pro Ukrajinu. Na facebookové stránce najdete aktuální informace o sběrných místech i seznamy potřebných věcí, kterými můžete do sbírek přispět. Budeme rádi, když se do těchto aktivit také zapojíte.

Potravinová banka pro uprchlíky na kolejích MENDELU

Potraviny a hygienické potřeby můžete nosit:

v úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 – do Potravinové banky v bloku B Kolejí J. A. Komenského (na ulici Kohoutova)

ve středu od 11:00 do 13:00 – do informačního centra nebo knihovny v suterénu budovy A v brněnském kampusu (na ulici Zemědělská)

Dobrovolníci MENDELU

Chcete se podílet na pomoci Ukrajině dobrovolnickou prací? Vyplňte druh pomoci a své časové možnosti do dotazníku.

Kontakty

Kontakty města Brna – ubytování uprchlíků, možnosti pomoci a informace

Aktuálně

Všechny aktuality