Předpisy, formuláře a vizuální styl

Zde najdete ke stažení všechny důležité dokumenty, kterou pro svou práci můžete potřebovat.

Úřední deska

Formuláře a tiskopisy

Žádné soubory

Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory

Spisová služba

Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory

Jednotný vizuální styl

Žádné soubory
Žádné soubory

Jak použít šablony pro dopisy

Žádné soubory
Žádné soubory
Žádné soubory

Pro vytvoření vaší vizitky použijte aplikaci Tvorba osobní vizitky v UIS.

Aplikace primárně čerpá osobní údaje uvedené v UIS a dále nabízí variabilní pole pro doplnění údajů, které databáze UIS povinně neobsahuje (mobilní telefon). Po udělení souhlasu přímým nadřízeným má uživatel možnost požádat systémového integrátora nebo pracovníka OSSA na svém ústavu o změnu názvu své funkce na výstižnější, místo uvedení funkce primárně čerpané z personálního systému SAP. Je možné např. zvolit funkci odborný asistent místo VŠ učitel, technik eLearning aplikací místo netechnický pracovník pro výuku, aj.

Tlačítko tisk vizitky vyexportuje náhled osobní vizitky v tiskové kvalitě (PDF). Soubor lze poté, se specifikací druhu papíru a počtu kusů, zaslat k vytištění do Vydavatelství univerzity nebo jakékoliv tiskárny podle vlastní volby.

Vlastní text zprávy je písmem Arial Regular 10b, řádkování normální dle e-mailového klienta.

E-mailové podpisy univerzity, ostatních organizačních součástí a fakult podléhají jednotnému stylu. Na konci textu každé elektronické zprávy je uvedeno jméno a funkce pracovníka. Pod těmito informacemi se nachází značka univerzity, ostatních organizačních součástí nebo fakulty v základním barevném provedení. Poté následuje příslušný odbor, oddělení, dále pak kontaktní údaje včetně internetové adresy. Vzhledem k omezením e-mailových klientů se používá doplňkové písmo Arial.

písmo: Arial, velikost 10

Použijte logo dle součásti/fakulty

formát .ppt

Žádné soubory

formát .pptx

Žádné soubory

formát .ppt

Žádné soubory

formát .pptx

Žádné soubory

Prezentujte MENDELU v tuzemsku i v zahraničí. Využít můžete prezentace níže, které je určená jak studentům, tak zaměstnancům.

Prezentace o MENDELU 2020 CZ

Presentation about MENDELU 2020 EN

Žádné soubory