V Mikulčicích začne výsadba stromů

11. 11. 2021
V Mikulčicích, které byly koncem června postižené tornádem, začne v sobotu výsadba nových stromů. Její charakter navrhli odborníci z Mendelovy univerzity v Brně. Celkem půjde v první fázi o 38 stromů, především pak o lípy a javory, uvedla děkanka Zahradnické fakulty MENDELU Alena Salašová. Výsadba se týká lokality Břízky na okraji obce poblíž místního sportovního areálu.

„Na této ploše zůstalo po tornádu jen několik torz, takže se budeme snažit postupně obnovit relativně velký porost. Sázíme lípy, protože ty byly poškozené tornádem a vzhledem k podmínkám ještě javor babyka, což je velice typická dřevina zemědělské krajiny,“ uvedla Salašová.

Na místo se vrátí alej, která zde v minulosti byla. „Je to písčitá lokalita, se kterou jsme se museli dost poprat. Dřevinám pomůžeme hydroabsorbenty, aby se mohly lépe uchytit. Druhový výběr je dost podmíněný podmínkami v suché lokalitě,“ uvedla Salašová s tím, že na výsadbu jsou určené vzrostlé stromy vysoké tři až čtyři metry s obvodem kolem 14-16 centimetrů.

Výběr lokality, kde se se sázením začne, souvisí s plánovanou obnovou obce, respektive s novým vedením inženýrských sítí. „Sázeli bychom i jinde, ale tam má přednost instalace kabeláže, takže jsme museli hledat území, kde nebudou výkopy. Pro nás je teď klíčový jakýkoliv vysazený strom, opravený pomník, kousek hřbitovní zdi. Díky tomu se postupně vracíme k normálnu, i když jizva v duši už navždycky zůstane,“ uvedl starosta Mikulčic Josef Dvořáček, který je sám absolvent MENDELU. „Jsem rád, že se univerzita v rámci svých možností na obnově zeleně podílí,“ doplnil s tím, že sázet stromy budou i místní obyvatelé.

Odborníci MENDELU se budou podílet i na renovaci zeleně v podobně zasažených Hruškách, kde studenti navrhnou revitalizaci centrálního parku. Jejich práce bude unikátní v zadání, se kterým se zatím v Česku krajinářští architekti běžně nesetkávají. Studenti se budou muset vyrovnat nejenom s důsledky poškození území tornádem, ale také s nejnovějšími požadavky, které souvisí s klimatickou změnou a obecně extrémními výkyvy počasí. V Mikulčicích půjde o území srovnatelné velikosti, přičemž svým charakterem spíše o lesopark. Výsadbu v Mikulčicích podpoří i několik firem. Kromě MENDELU se na akci podílí i Hnutí Brontosaurus nebo Nadace Partnerství.

Kontakt pro bližší informace: doc. Dr. Ing. Alena Salašová, vedoucí Ústavu plánování krajiny ZF MENDELU, alena.salasova@mendelu.cz; tel.: 778 457 731, Ing. Bc. Josef Dvořáček, starosta@mikulcice.cz; 605 225 714.

Více aktualit

Všechny aktuality