Informace o programu

Magisterský studijní program Stavby na bázi dřeva ti umožní prohloubit znalosti a schopnosti aktivní orientace v oblasti navrhování a realizace dřevostaveb z hlediska architektonických požadavků, platných technických norem a s ohledem na trendy a potřeby bydlení 21. století. Načerpáš znalosti z mezioborových oblastí bezpečnosti, ekologie a environmentalistiky, počítačového modelování a počítačem podporovaného projektování. Součástí studia je provozní praxe v délce minimálně 4 týdnů.
Podat e-přihlášku
Titul:
Magisterský (Ing.)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Délka studia:
2 roky
Forma studia:
Prezenční
Začátek studia:
18. září 2023
Kritéria pro přijetí:
Přijímací zkouška
Počty přijímaných studentů:
40 (prezenční)

Uplatníš se jako

  • specialista na dřevěné konstrukce
  • specialista v oblasti využití dřeva a materiálů na jeho bázi pro stavební účely
  • vyučující předmětů technických disciplín v oblasti středního a vysokého školství
  • specialista na pozicích: technolog, vedoucí provozu, manažer v oborech, které se zabývají výrobou prvků staveb ze dřeva
  • pracovník či vedoucí výzkumu
  • odborník ve společnostech, které se zabývají distribucí hotových staveb ze dřeva a materiálů na jeho bázi
  • specialista v přípravě výroby konstrukcí a realizace staveb v projekčních a konstrukčních kancelářích

Dodatečné informace

Co o programu řekli absolventi?

Obor Stavby na bázi dřeva je skvělým spojením techniky a přírody. Studium můžu doporučit všem, kdo chtějí tvořit stavby blízké přírodě i člověku. S MENDELU se navíc v oboru můžete stát špičkou.
Tomáš Hýrek
Obor Stavby na bázi dřeva je skvělým spojením techniky a přírody. Studium můžu doporučit všem, kdo chtějí tvořit stavby blízké přírodě i člověku. S MENDELU se navíc v oboru můžete stát špičkou.
Tomáš Hýrek
Obor Stavby na bázi dřeva je skvělým spojením techniky a přírody. Studium můžu doporučit všem, kdo chtějí tvořit stavby blízké přírodě i člověku. S MENDELU se navíc v oboru můžete stát špičkou.
Tomáš Hýrek

Máš dotazy?

Ambasador programu

Na LDF jsem začal v roce 2011, kdy jsem začal studovat Stavby na bázi dřeva. Aktuálně jsem studentem doktorského studia Technologie a zpracování dřeva. Během studia jsem se spíše než dřevostavbám věnoval fyzikálně-mechanickým vlastnostem a modifikacím dřeva. Nedávno se mi naskytla možnost učit předmět Stavebně truhlářská výroba a od té doby se znovu a podrobněji zajímám o stavby na bázi dřeva. Kolem dřeva se pohybuji téměř od malička díky rodinnému truhlářství, kde jsem trávil většinu času.
Zpět k nabídce programů

Další programy této fakulty

Technická biologie dřevin

Magisterský studijní program Technická biologie dřevin je zcela ojedinělým v podmínkách České republiky i Evropy. Na jeho výuce se podílejí pedagogové a odborníci v oblasti péče o dřeviny z několika univerzit i Akademie věd ČR. Naučíš se používat nejmodernější technologie využívané v oblasti diagnostiky a péče o dřeviny, analyzovat vliv prostředí na dřeviny a naopak a v případě přístrojově náročnějších analýz interpretovat výsledky a navrhovat vhodná opatření. Díky těmto znalostem snadno získáš místo ve státním i soukromém sektoru.
Lesnická a dřevařská fakulta
Magisterský (Ing.)
2 roky
Prezenční
Čeština

Design nábytku

Magisterský studijní program Design nábytku je příležitostí, jak můžeš dále rozvíjet tvůrčí schopnosti získané během bakalářského stupně studia, a to ve vazbě na blízké obory: nábytkový a interiérový design, architektura a produktový design, podle tvé osobní profilace. Během dvou let studia si rozvineš znalosti z oblasti navrhování nábytku a interiéru, ergonomie, materiálů, konstrukce a z dalších souvisejících oborů. Čeká tě taky realizace vlastních návrhů, včetně jejich prezentace na výstavách a soutěžích.
Lesnická a dřevařská fakulta
Magisterský (Ing.)
2 roky
Prezenční
Čeština

Technologie a management zpracování dřeva

Magisterský studijní program Technologie a management zpracování dřeva je určený pro budoucí dřevařské specialisty, management a majitele dřevařských firem orientovaných na technologie zpracování dřeva, vývoj nových materiálů na bázi dřeva, včetně moderních výrobních systémů Průmyslu 4.0. Naučíš se vše od projektování a počítačového modelování přes moderní technologie dělení a obrábění dřeva, až po řízení kolektivu s odpovídajícími znalostmi finančního a investičního řízení.
Lesnická a dřevařská fakulta
Magisterský (Ing.)
2 roky
Prezenční
Kombinovaná
Čeština

Nábytkové inženýrství

Magisterský studijní program Nábytkové inženýrství je tou nejlepší cestou, jak si rozšířit znalosti v oblasti výroby nábytku včetně aplikace nových materiálů používaných při jeho výrobě. Budeš dále rozvíjet svoje schopnosti v oblasti konstrukčního a technického řešení návrhů nábytku, v oblasti samotné výroby, ale také v oborech výrobě nábytku blízkých. Technické vzdělání je doplněno o ekonomické a manažerské disciplíny. Důraz je kladen i na řízení odpadového hospodářství.
Lesnická a dřevařská fakulta
Magisterský (Ing.)
2 roky
Prezenční
Čeština

Lesní inženýrství

Magisterský studijní program Lesní inženýrství - specializace Lesní inženýrství je zárukou studia s širokým tematickým záběrem. Osvojíš si znalosti péče o lesní ekosystémy, znalosti biologické, technické i ekonomické a pochopíš všechny ekosystémové funkce lesa, nejenom funkci produkční. Díky těmto znalostem můžeš počítat s pestrou škálou uplatnění.
Lesnická a dřevařská fakulta
Magisterský (Ing.)
2 roky
Prezenční
Kombinovaná
Čeština

Krajinné inženýrství

Magisterský studijní program Krajinné inženýrství propojuje inženýrsko-technické předměty se znalostí biologických oborů. Díky tomu budeš vědět, jak účinně navrhnout biotechnická opatření v krajině s důrazem na vodní hospodářství, zpřístupnění krajiny, využití a ochranu vodních zdrojů, skladebné prvky ÚSES, břehové porosty a ochranu a tvorbu krajiny pro její různé využití (např. i rekreační). Studium je doplněno o předměty zabývající se projekční a rozpočtovou činností v investiční výstavbě s využitím výpočetní techniky.
Lesnická a dřevařská fakulta
Magisterský (Ing.)
2 roky
Prezenční
Čeština

Lesní inženýrství tropů a subtropů

Magisterský studijní program Lesní inženýrství - specializace Lesní inženýrství tropů a subtropů si klade za cíl připravit tě odborně na aplikaci metod středoevropského lesního inženýrství, založeného na principech dlouhodobé a trvalé produkce lesa, v podmínkách zejména rozvojových zemí tropů a subtropů. Jako absolvent tohoto studijního programu najdeš ale snadno uplatnění i v tuzemských lesnických institucích.
Lesnická a dřevařská fakulta
Magisterský (Ing.)
2 roky
Prezenční
Čeština

European Forestry

The European Forestry master’s programme is a great choice if you want to understand the European approach to professional forest management. It focuses both on traditional forestry and on many practical topics related to ecology, nature conservation and sustainable development, with special emphasis on the latest progressive trends. European Forestry means learning within an international student community, going on excursions in the Czech Republic and abroad, attending discussion seminars, and so forth. The programme is taught in English.
Lesnická a dřevařská fakulta
Magisterský (Ing.)
2 roky
Prezenční
Angličtina
Zpět k nabídce programů