Informace o programu

Během doktorského studia získáte hluboké znalosti analýzy řídicích systémů, jejich diagnostiky, modelování a simulace. Součástí je také implementace řídicích algoritmů, softwarů a systémů složitých dynamických procesů, a to i mechatronických systémů včetně tekutinových mechanizmů. Osvojíte si experimentální metody v oblasti měření, diagnostiky, návrhu a implementace systémů řízení. Díky tomu budete moci plánovat a ověřovat funkčnost řídicích a diagnostických systémů určených pro zemědělské podniky, strojírenské firmy a automobilky.
Podat e-přihlášku
Titul:
Doktorský (Ph.D.)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Délka studia:
4 roky
Forma studia:
Prezenční, Kombinovaná
Začátek studia:
12. září 2022
Místo studia:
Brno
Kritéria pro přijetí:
Absolvování Mgr. studia vysoké školy téhož nebo příbuzného programu a přijímací řízení.

Dodatečné informace