Jak začít podnikat již na univerzitě? Co vše potřebuji znát a jaké musím získat praktické dovednosti pro založení vlastní firmy? Na tyto a další otázky z oblasti podnikání odpovídá volitelný celouniverzitní předmět STARTUP MENDELU realizovaný ve spolupráci s JIC.

  • předmět je otevřen již od letního semestru 2020 pro všechny studenty MENDELU
  • nově ohodnocen 4 kredity a ukončen zápočtem
  • 6 workshopů pod vedením zkušených lektorů z praxe
  • práce v týmech na vlastním nápadu či na nápadu někoho jiného
  • ukončení předmětu formou prezentace podnikatelského záměru
  • výhoda pro účastníky předmětu v případě přihlášení do soutěže „O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“, kde se rozdělí až 800 000 Kč

Co zažijete se STARTUP MENDELU

Setkání s inspirativními osobnostmi z podnikatelského prostředí
Teorii umožňující přetavit vizi ve fungující podnikání
Autenticitu při plnění týmových úkolů a setkání s podobně smýšlejícími lidmi napříč univerzitou
Reálnou týmovou práci na podnikatelském nápadu
Trénink klíčových schopností a dovedností důležitých pro uplatnění ve 21. století
Unikátní témata, která Tě připraví nejen na rozjezd vlastní firmy
Praktické workshopy a semináře pod vedením zkušených lektorů z praxe

Harmonogram předmětu

17. 2. 2022Co je to podnikání a jak souvisí s osobní vizí a silnými stránkami
3. 3. 2022Které nápady na trhu uspějí a jak to rychle poznat
17. 3. 2022Jak vytvořit funkční produkt či službu ajak to všechno uřídit
31. 3. 2022Kde na to vzít peníze a jak mít ve financích přehled
14. 4. 2022Jak založit firmu a ochránit svůj nápad
28. 4. 2022Jak nápad prezentovat a komunikovat
6/2022Prezentace podnikatelských záměrů s cenami pro nejlepší týmy
Všech 6 workshopů proběhne ve čtvrtečních odpoledních hodinách (mezi 14h a 18h) v prostorách JIC, Purkyňova 649/127, 612 00 Brno-Medlánky.

V případě, kdy bude nutná on-line forma, proběhne 12 workshopů každý čtvrtek v odpoledních hodinách – mezi 14h a 16.15h.

Jak si předmět zaregistrovat?

Předmět si lze registrovat odesláním žádosti na mail: marcela.pfeiferova@mendelu.cz nebo přímo si jej můžete ZAPSAT v UIS od 4. 2. 2021 do 11. 2. 2022 přes Portál studenta – Moje studium – Registrace a zápis (Sylabus předmětu StartUp Mendelu). 

V rámci tohoto praktického předmětu předpokládáme Tvoje aktivní zapojení v jednotlivých blocích a průběžnou práci na týmovém projektu v průběhu celého semestru.

Je možné se registrovat jak v případě, že máš vlastní podnikatelský nápad, tak i v případě, že nápad nemáš a chceš zažít práci v týmu na nápadu někoho jiného. V prvním bloku budou kolem nejlepších nápadů vytvořeny týmy, ve kterých se následně bude pracovat po zbytek semestru.

Předmět je pro všechny studenty MENDELU, studenti doktorandského studia pro registraci prosím kontaktujte mě na marcela.pfeiferova@mendelu.cz.

Soutěž: O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU

Díky předmětu STARTUP MENDELU budou mít studenti dovednostní výhodu při účasti na soutěži „O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“. Na základě předloženého podnikatelského záměru a jeho prezentace bude odborná porota vybírat až 10 nejlepších podnikatelských nápadů (osobních nebo týmových), mezi které rozdělí až 800.000 Kč.

Soutěž bude vyhlášena v 6/2022 a účastnit se ji budou moci všichni studenti MENDELU.

Soutěž bude vyhlášena za podpory MENDELU a projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365).

Kontakt