Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

(podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Č. jednací Adresát Věc Fakulta Zveřejněno
UM/17820/2023-2 Yesha Ashokkumar Kriplani Rozhodnutí PEF 3. 10. 2023
UM/26977/2021-2 Emmanuel Arthur Usnesení REK 3. 10. 2023
8102/2023-1 Hossain Mosharraf Rozhodnutí FRRMS 2. 10. 2023
4867/2023-591 Petr Haramach Rozhodnutí o ukončení studia ZF 2. 10. 2023
UM/15227/2023-2 Soltanov Orkhan Rozhodnutí FRRMS 25. 9. 2023
UM/17485/2023-1 Vinay Padigala Rozhodnutí PEF 25. 9. 2023
UM/17480/2023-1 Luqman Qamar Rozhodnutí PEF 25. 9. 2023
4961/2023-191 Imoh Njea Adison Usnesení PEF 21. 9. 2023
UM/16326/2023-1 Mag Rimma Giliazova Rozhodnutí PEF 21. 9. 2023
UM/4974/2022-2 Diya Bakhtyar Majeed Usnesení REK 21. 9. 2023
UM/17320/2023-2 Somnath Chatterjee Rozhodnutí PEF 20. 9. 2023
UM/15125/2023-1 Bc. Eliška Doležalová Rozhodnutí o vyměření poplatku AF 18. 9. 2023
UM/15128/2023-1 David Tesařík Rozhodnutí o vyměření poplatku AF 18. 9. 2023

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout na Pedagogickém oddělení rektorátu (REK) nebo v úředních hodinách na studijním oddělení příslušné fakulty. Po uplynutí 15 dnů od zveřejnění je písemnost považována za doručenou.