Formulář

Pořádaná akce

Místo konání

Prostory v Brno
Prostory mimo Brno

Doplňkové služby k pořádané akci

Umístění reklamy v areálu MENDELU (nástěnky…)

Doplňující informace

Odpovědná osoba